Seu Electrònica

Normativa recaptat˛ria

Les actuacions de l’ORGT s’adeqüen al que disposa la normativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic (en aquesta pàgina apareix la normativa en castellà quan el BOE no ha publicat textos consolidats en català).

A més, l’ORGT es regeix per la normativa pròpia fixada en els seus Estatuts, pel Reglament orgànic i funcional i per l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal la gestiˇ dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

Finalment, l’ORGT ha aprovat diversos decrets en matèria dĺAdministració Electrònica.

Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf

Seu Electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00