Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 10051313-104

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Pàrking
Ubicación: Ptge. Carril, 2, sot.-1, Pk. M4
Municipio: CERDANYOLA DEL VALLÈS
Descripción: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament de moto número 4, ubicada a la planta soterrani primera de l¿edifici situat al municipi de Cerdanyola del Vallès, al passatge Carril, número 4. Té una superfície útil de 2,60 m² segons el Registre de la Propietat.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès número 1, volum 1.486 de l'arxiu, llibre 971 de Cerdanyola del Vallès, foli 212, finca número 44.716, inscripció 1a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 7.498,91€
Cargos preferentes: 0,00€