Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 12335184-101

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Pàrking
Ubicación: C/ Torrent, 32, sot., Pk. 1
Municipio: SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Descripción: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament número 1, ubicada a la planta semisoterrani de l'edifici situat al municipi de Sant Martí de Sesgueioles, al carrer Torrent, número 32. Té una superfície construïda amb elements comuns de 26,63 m² i útil de 16,41 m², segons l'informe de valoració que consta a l'expedient.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat d'Igualada número 1, volum 2.912 de l'arxiu, llibre 24 de Sant Martí de Sesgueioles, foli 89, finca número 802, inscripció 1a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 8.795,89€
Cargos preferentes: 0,00€