Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 10296788-101

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Pàrking
Ubicación: Pg. Francesc Macià, 46, sot. -2, Pk. 1
Municipio: RUBÍ
Descripción: PLE DOMINI DE: Plaça d'aparcament número 1, ubicada a la planta soterrani segona de l'edifici situat al municipi de Rubí, al Passeig Francesc Macià número, 46. Té una superfície d'11,30 m2 segons el Registre de la Propietat.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Rubí número 2, volum-llibre 947 de l¿arxiu, foli 140, finca número 25.716/53, inscripció 2a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 23.302,30€
Cargos preferentes: 0,00€