Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 6098904-100

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Pàrking
Ubicación: C/ Verge de Montserrat, 63, sot -2, Pk. 14
Municipio: CERDANYOLA DEL VALLÈS
Descripción: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament número 14, ubicada a la planta soterrani segona de l¿edifici situat al carrer Mancomunitat, 12-14, del municipi de Cerdanyola del Vallès. El pàrquing té el seu accés pel carrer Verge de Montserrat, núm. 63. Té una superfície 13,00 m² segons el Registre de la Propietat.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès número 2, volum 1.796 de l¿arxiu, llibre 1.199 de Cerdanyola del Vallès, foli 83, número de finca 44.333, inscripció 3a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 10.009,48€
Cargos preferentes: 0,00€