Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 10042768-100

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Parcel·la
Ubicación: UA 6 "Mas Mestre-Pol. 2" (parc.103-barri C)
Municipio: OLIVELLA
Descripción: PLE DOMINI DE: Parcel.la de terreny no edificable anomenada CIENTO TRES del barri C, situada dins de la Unitat d'Actuació número 6 "Mas Mestre - Polg. 2", del municipi d'Olivella, identificada en el plànol cadastral amb el número de parcel.la 103C i amb la referència número 6118303 CF9761N-0001/QE. Té una superfície de 782,00 m² segons el Registre de la Propietat i de 822,00 m² segons el Cadastre.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Sitges, volum 1.743 de l¿arxiu, llibre 73 d¿Olivella, foli 194, número de finca 3.687, inscripció 1a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 5.638,22€
Cargos preferentes: 0,00€