Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 9079573-103

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Pàrking
Ubicación: Av. Barcelona, sot., Pk. 82
Municipio: IGUALADA
Descripción: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament número 82, ubicada a la planta soterrani de l'edifici situat al municipi d'Igualada, a l'Avinguda Barcelona, número 182. Té una superfície construïda de 24,00 m2 segons el Cadastre.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat d'Igualada número 1, volum 2.828 de l¿arxiu, llibre 809 d'Igualada, foli 1, finca número 30.311, inscripció 1a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 10.962,06€
Cargos preferentes: 0,00€