Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 11160629-101

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Pàrking
Ubicación: C/ Jacinto Benavente, 12, sot., Pk. A
Municipio: MOLLET DEL VALLÈS
Descripción: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament de motocicleta, lletra A, ubicada a la planta soterrani de l¿edifici situat al municipi de Mollet del Vallès, al carrer Jacinto Benavente, número 12. Té una superfície útil aproximada de 2,42 m2 segons el Registre de la Propietat.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Mollet del Vallés, volum 3.445 de l¿arxiu, llibre 1.055 de Mollet del Vallès, foli 139, finca número 34.293, inscripció 1a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 1.245,61€
Cargos preferentes: 0,00€