Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 7296622-200

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Local comercial
Ubicación: Av. Can Cabanyes, 4, sot. -1
Municipio: RUBÍ
Descripción: PLE DOMINI DE: Local comercial situat a l'Avinguda Can Cabanyes, número 4, primera planta soterrani, del municipi de Rubí. Té una superfície de 76,74 m² segons el Registre de la Propietat.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Rubí número 2, volum-llibre 437 de l¿arxiu, foli 11, finca número 10.902, inscripció 5a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 84.196,42€
Cargos preferentes: 0,00€