Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 11052964-100

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Habitatge
Ubicación: C/ Reverend Doctor Antoni Vila, 42
Municipio: SANTPEDOR
Descripción: PLE DOMINI DE: Habitatge adossat situat al municipi de Santpedor, al carrer Reverend Antoni Vila, núm. 42. Consta de dos cossos distribuïts en quatre plantes (planta baixa i plantes primera, segona i tercera o sota coberta) amb una superfície total construïda de 1.155 m² segons el Cadastre, edificades sobre 391,00 m² de sòl segons el Registre de la Propietat i de 380,00 m² de sòl segons el Cadastre.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa número 2, volum 3.546 de l¿arxiu, llibre 212 de Santpedor, foli 152, finca número 924, inscripció 12a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 317.139,90€
Cargos preferentes: 0,00€