Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 8091925-200

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Parcel·la
Ubicación: Urb. "Mas Trader"-C/ Farigola, 4
Municipio: CUBELLES
Descripción: PLE DOMINI DE: Parcel·la no edificable situada a la Urbanització "Mas Trader", al carrer Farigola, núm. 4, del municipi de Cubelles, assenyalada en el plànol de la urbanització amb el número de parcel·la PK 37B i identificada en el plànol cadastral amb la referència número 7547102 CF8674N-0001/LK. Té una superfície de 400,00 m² segons el Registre de la Propietat i de 351,00 m² segons el Cadastre.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú número 1, volum 1.153 de l¿arxiu, llibre 109 de Cubelles, foli 4, finca número 7.346, inscripció 1a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 45.506,00€
Cargos preferentes: 0,00€