Que no se us passi la data límit de pagament

Si heu de pagar tributs a diversos ajuntaments de la província, consulteu el calendari fiscal de cada municipi per pagar dins del termini establert.

Si a meitat del període de pagament no heu rebut el document per pagar, l'heu de sol·licitar:

Encara que no es disposi del document, es pot pagar per diversos mitjans:

  • a l'opció Tributs pendents de pagar, amb targeta bancària o banca online, si disposeu de firma electrònica.
  • amb targeta bancària, al telèfon indicat al peu.
  • El límit màxim de pagament amb targeta bancària és de 6.000 €.

Amb la domiciliació bancària dels rebuts no us n'heu de preocupar més. Podeu domiciliar ara mateix:

Aprofiteu per apuntar-vos a la notificació electrònica i al sistema gratuït d'alertes

El sistema d'alertes és un servei gratuït del qual podeu gaudir si teniu domiciliat algun rebut, preferiblement l'Impost sobre béns immobles. Amb aquest servei rebreu un correu electrònic i/o un missatge SMS uns dies abans que es faci el càrrec del vostre rebut en el compte bancari, on us indicarem el detall del deute.

També rebreu alertes d'altres rebuts que no tingueu domiciliats si encara estan pendents de pagar pocs dies abans que finalitzi el període de pagament voluntari.

D'altra banda, és recomanable que us apunteu a les alertes del BOE per conèixer els actes administratius que no se us han pogut notificar per causes no imputables a aquesta Administració.


Preneu nota de la data límit de pagament dels tributs que no domicilieu

Per a cada tribut que us afecti us podeu descarregar, des de la pàgina de calendari fiscal, un recordatori del termini de pagament cap al vostre calendari electrònic personal de l'ordinador o de dispositius mòbils com el telèfon, la PDA, el portàtil o altres.

Vegeu també com pagar les multes de trànsit amb bonificació.