Sol·licitar un ajornament o fraccionament

Fitxa del tràmit

Sol·licitar un ajornament o fraccionament

  • Finalitat: obtenir l'ajornament o el fraccionament del pagament d'un deute si la situació econòmica de l'interessat impedeix la realització del mateix.
  • Comunicació del resultat: el/la ciutadà/na rep un correu electrònic amb la confirmació de la recepció de la sol·licitud i el número d'operació. Amb aquest número podrà consultar en qualsevol moment l'estat de la tramitació del seu escrit.
  • Comprovant: al final del tràmit el/la ciutadà/na és informat del resultat del tràmit i del número d'operació assignat. A la mateixa pàgina pot descarregar-se el comprovant amb totes les dades de la sol·licitud fent clic a l'enllaç "Justificant de la sol·licitud".
  • S'ha d'escollir si l'ajornament/fraccionament és de tributs o de multes.
  • Formes d'accés segons identificació: únicament amb certificats digitals validats pel Consorci AOC.