Tràmits i sol·licituds

Certificat de multes pagades

Pas 1 de 2
Àrea segura

Si heu d'acreditar el pagament d'una multa de circulació i heu perdut el rebut de l'import ja pagat, podeu sol·licitar aquí un certificat del pagament realitzat.

Per tal que la sol·licitud tingui efecte, no han d'haver transcorregut més d'un any.

Un cop enviat el formulari, rebreu un correu electrònic confirmant que l'ORGT ha rebut la vostra sol·licitud.

Dies després, i un cop efectuades les comprovacions pertinents, rebreu per correu el certificat del pagament sol·licitat. Aquest certificat s'enviarà a l'adreça fiscal que consta a l'ORGT.

Si disposeu de firma electrònica, podeu descarregar-vos un certificat de pagament ara mateix. Si disposeu de clau personal, podeu accedir a la Carpeta del Ciutadà i descarregar al moment un certificat de pagament des de l'apartat "Consultar multes pagades".

Els camps amb * són obligatoris.

Dades de l'interessat

Vehicle

Infracció


(dd/mm/aaaa)


Aquest web compleix la normativa de protecció de dades.


Realitzar el mateix tràmit per altres mitjans (Correu convencional, etc.)


Tràmits i sol·licituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15