Tràmits i sol·licituds

Certificat de multes pagades


Accedir al nou tràmit de certificat de multes pagades.

Tràmits i sol·licituds

Oficina Gestora: Veure Mapa

Plaça Major 1

08100 MOLLET DEL VALLÈS

T:934 920 574

Horari: de 8.30 a 14 h

Email: orgt.molletvalles@diba.cat

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15